Årsmøte i Fellesanlegget Tua, måndag 13.mars, kl 20:00. 

 

Dugnadsliste, Tua 

DUGNADSOPPGÅVE 2017
Fellesdag onsdag kl. 18 - 21. Oppstart 19.04, eller tidlegare. Ferdig til 01.09.!!
Kontaktperson Ove Bjørlo tlf. 41530810
     
Kjøp av materiell:   
     
Nr 1  Fullføring  av beising - Heile anlegget  2 strøk 
     
  Ansvarleg:   Mannskap:
  Hans Fjelldal Magne Hjelle, Rolf Jonsen, Arne Olav Bjørlo
    Oskar Fjelldal
     
     
     
     
     
Nr 2 Skifting av tak på leirduestandplass bane 1
  Ansvarleg: Mannskap:
  Arild Førde Leiv J Endal, Hans Roger Starheim, Øvind Bjørlo
    Kåre Vedvik, Kim Inge Myhre, Petter Bakke
    Arild Johansen, Ådne Nes Kleppe,
    Matias Navelsaker, Nikolai Hunvik,
    Ola Ronny Melheim, Ole Hermann Ludviksen
     
     
     
Nr 3 Standplass 100/200, dører, beising innvendig, skilting o. l.
  Ansvarleg: Mannskap:
  Øystein Førde Kristin Heggen, Kasper Hjelle
    Kjetil Henden
    Jan Inge Bjørlo
    Olav Os
     
Nr 4 Huset :  
  Lås og beslag / vinduslå - garderobe sør
  Universell utforming, dører, rampe o. l.
  Rens silar do, kranar, dusjar  
  Luker til kontor /kjøkken, rydding og beising 
  Ansvarleg: Mannskap: 
  Erlend Bjørlo Geir Årdalsbakke, Oddvar Bjørlo,
    Sigmund Bjørlo, John Anders Hansen
    Henning Langeland, Eivind Gilleshammar
     
     
Nr 5 Undergang lysløype  
  Ansvarleg: Mannskap:
  Torbjørn Leivdal Bård Tvedt, Nikolai Åshammar, Arnt H Leivdal
    Torbjørn Naustdal, Erik Nord, Joar Lunde
    Odd Einar Elvebakke, Jan Nyttingnes
     
Nr 6 Alarmanlegg, datanettverk, Web-kamera og heimeside
  Ansvarleg: Mannskap:
  Svein Otto Melheim Atle Ødegård
    Runar Olsen
    Kenneth Vedvik
    Atle Ivar Roti
     
     
Nr 7 Ventilasjon Loft (kontroll/festing av isolasjon)
  Ansvarleg: Mannskap:
  Jakob Husevåg Tore Leivdal, 
    Steffen Andre Haug
    Vebjørn Skrede
     
Nr 8 Uteområde - Grøfter /Grusing. Heile anlegget. Kunstgras vollar
  Rydding av graver, understøtting/låsing skivelemmar. HC-park
  Ansvarleg: Mannskap:
  Olav Hjelle Jon Leivdal, Asbjørn Alsaker, Per Rune Hildenes, 
  Haldor Leivdal Jan Ole Eikås, Terje Haug, Espen Hjelle
    Tomas Lefdal, Oddbjørn Frislid, Øystein Åsebø
     
     
Nr 9 Utvendig finnich av hus og standplassar
  Kledning / vindskeier/ takrenner og liknande.  Beslag / skoddar
  Ansvarleg: Mannskap:
  Gunnar Bakke Einar Sætren, Øystein Heimsæter
    Andor Hovden
    Ragnar Vedvik
     
     
Nr 10 Elkontroll (fjerning av gam. inst)Bevegelsesensor lys over kjellar
  Overgang standplassar, hus, graver og Stigedalshytta
  Ansvarleg: Mannskap:
  Stian Bjørlo Rune Rasmussen, Magnar Nyttingnes
    Harald Mikalsen
     
Nr 11 Gjerde rundt Stigedalshytta/ utvendig vedlikehald
  Ansvarleg: Mannskap:
  Dag Ståle Leivdal Elevar frå Eid vgs
    Asle Ronny Henden, Kjetil Inge Sætre
    Jostein Hildenes, Nils Petter Nes
    Knut Tore Nes Hjelle, Bjarne Eriksen
     
     
nr 12 Skiskyttargrav og blinkar  
  Ansvarleg: Mannskap:
  Ole Petter Henden  
     
     
Nr 13 Opprydding av felthold/standplassar og liknande
  Ansvarleg: Mannskap:
  Reidar Lunde Knut Tore Vereide, Jostein Huneide
     
     
Nr 14 Renovering el.skive anlegg
  Ansvarleg: Mannskap:
  Magne Nesheim Ivar Nord, Ole Tom Nord,
    Magne Endal, Terje Skeistrand, 
    Paul Jarle Kristiansen
     
     
Nr 15 Smørrebod/Varmestove  
  Ansvarleg: Mannskap:
  Reidar Hunnvik Per Jan Nesbakk, Kåre Lefdal, Nild Rune Rognes
    Rune Holmgren, Mats Anderson, Per A Hjelmeland
    Jørgen Bergset, Håvard Hellenes
    Ola Forren Sørensen, Audar Kulsveen
    Tony Jurgensen, Gunvald Ludviksen
    Endre Risøy, Håkon Åbrek, Jarle Torheim
     
     
Nr 16 Grøfterens, elvekryssing (evt.fiberbetong)Trangeråsa
  Ansvarleg: Mannskap:
  Pål Anders Rindal Marius Alsaker, Ronny Øverlid
    Kristoffer Espelund, Arild Johansen
     
     
Nr 17 Ferdigstilling leirduebane II 
  Ansvarleg: Mannskap:
  Jan Inge Kleppe Stig Taklo, Arild Gangdal,
    Edvin Bolsad, Walter Ryland
     
     
Nr 18 Rydding kjellar  
  Ansvarleg: Mannskap:
  Arnstein Bjørkedal Ove Bjørlo
     
     
     
Nr 19 Grillhytte og toalett Lindvikdalen
  Ansvarleg: Mannskap:
  Steinar Aabrekk Kåre Bjørkedal, Geir Hjelle, Rune Heggen
    Steinar Daviknes, Sølvi Nordnes, Tomas Kadlas
    Tor Helge Rasmusen, Sigrid Hjelle, Monja Sølvberg
     
Nr 20 Trakkemaskin /scooter + kompressor + aggregat  
  Ansvarleg: Mannskap:
  Ove Bjørlo  
     
     
Nr. 21 Grav/Hus elgbane, Drenering Leirduebunkers  ??
  Ansvarleg: Mannskap:
  Jon Magne Årvik Torarin Johannesson
     
     
     
Nr 22 Ferdigstilling lysløype - Opprydding stolpar, ved og liknande 
  Ansvarleg: Mannskap:
  Erik Rønnekleiv Ola Alsaker,Arve Rindal,Sigurd Rønnekleiv
    Karstein Sørland, Rune Midthjell
    Knut Tore Nes Hjelle, Per Martin Håvik
     
Nr 23 Grillhytter, lager Tua, Asbjørnstova - Rydding/vedlikehald
  Ansvarleg: Mannskap:
  Siri Nordnes Aud Evy Leirgulen, Yngve Tolaa,Linda Gotteberg
     
     
     
Nr 24 Servering - kaffi + kake/kjeks
  Ansvarleg: Mannskap:
  Reidun Nes Kleppe Morten Eikeseth,Judith Bjørlo, Ingrid Hjelle
    Kenneth Fagerstrand, Reidun Rotihaug

 

Betaling for bruk av løypenett 2016

No når snøtilhøva for sesongen er sikra er det naturlig å be om at brukarar av løypenettet betalar for 2016. Kontoen ein nyttar er 

Fellesanlegget - Tua 3790.11.36352

Rekneskapen for 2015 viser ei gledeleg utvikling. Fleire og fleire av dei som brukar løypenettet betalar for seg og slik bør det vere. Vi vil også i år sende ut "tiggarbrev".

Lenger ned på sida kan du lese meir om betalingsordninga. Elles kan du klikke deg inn på "Om Oss" og "Tuas Venner". Der skal frå no av innbetalingane for 2016 bli registrert

 

 

 

Vi som ønskjer velkomen er:

           

            Eid Idrettslag – skigruppa

            Eid Jeger og Fiskelag

            Eidsbygda Skyttarlag

            Heia Idrettslag

 

Adressa til sida blir som før : fellesanlegget.no

 

Tua/Stigedalen/Fladalen er eit område som blir mykje nytta av både aktive og mosjonistar til konkurransar og rekreasjon. Denne naturperla er til alle tider blitt brukt av folk frå både nær og fjern og slik skal det også fortsatt vere. Midt i denne perla ligg Fellesanlegget-Tua med sine mange aktivitetar. Dette genererer stor bruk av området både sommar og vinter. Av desse grunnar har vi følt eit stort behov for ei eiga heimeside. Vi ønskjer at dei som på ein eller annan måte er brukar av området, også skal vere brukar av denne sida. Vi ønskjer også tilbakemeldingar, både ris og ros, som kan føre til at vi kan utvikle sida vår til eit stadig betre produkt.

 

Hjartelig velkomen til alle!

 

For å få fram kva som er intensjonen og styringsdokumentet for Fellesanlegget-Tua, finn vi det rett å gjengi vedtektene.

 

Vedtekter for Fellesanlegget-Tua:

 

Løypepreparering på Tua

Fellesanlegget- Tua står for løypeprepareringa i lysløypa, leikeanlegget og turløypa til Movatnet. Vi har også kjøpt inn ny scooter for at vi skal forlenge turløypa til Rindalsstøylen.

Men: 

Denne løypeprepareringa kostar og difor må brukarane betale for seg.

Betalingssatsar

Er du eller familien din ein storbrukar av løypenett/parkering på Tua: Kr. 1000,-

Er du eller familien din ein flittig gjest: Kr. 500,-

Er du ein "småbrukar" eller ein som berre vil gi ei støtte til eit positivt og frivillig arbeid i bygda: Kr. 300,-

 

Innbetaling til dette kontonummeret: 3790 11 36352

 

Fellesanlegget- Tua er ein frvillig organisasjon som brukar eit 6-sifra beløp på løypepreparering og tilrettelegging for parkering kvart år. Vi ventar at alle som nyttar løypene og parkeringsplassar betalar for seg. 

 

Velkomen til Tua!